Барбершопы

Барбершоп «Arys»

г. Петропавловск, ул. Егемен Казахстан, 46

Барбершоп «Kasym»

г. Петропавловск, ул. Жамбыла Жабаева, 161

Барбершоп «Territory of Freedom»

г. Петропавловск, ул. Букетова, 16

Барбершоп «Мажор»

г. Петропавловск, ул. Нурсултана Назарбаева, 154

Барбершоп «Чаплин»

г. Петропавловск, ул. Горького, 172